Nhật ký chăm sóc mít 2019 tại mitngon.vn

Khu vựcNgày thực hiệnLoại phân sử dụngLượng dùngMục đích
313/8 – 14/8/2019– MKP, 10 60 10 của Cty Bio Japan1kg MKP + 1 Kg 10 60 10 pha cho 300 lít nướcKích thích, phân bố mầm hoa
322/8 – 23/8/2019– MKP, 10 60 10 của Cty Bio Japan1kg MKP + 1 Kg 10 60 10 pha cho 300 lít nướcKích thích, phân bố mầm hoa
304/09/2019– NPK 15-15-15+B&ZN (TE), – Phân hữu cơ vi sinh250g NPK 15-15-15+B&ZN (TE) + 3-4kg phân gà tùy gốcDưỡng quả
320-22/11– Cadilac 80 WPPha 1 thìa canh với một lít nước phun đều vào các quảPhòng nấm cho quả
330/10/2019– NPK 15-15-15+B&ZN (TE) (phân Việt Nhật),
– Phân hữu cơ vi sinh
250g NPK 15-15-15+B&ZN (TE) + 3-4kg phân gà tùy gốcDưỡng quả
318-27/12– NPK 15-15-15+B&ZN (TE) (phân Việt Nhật),
– Phân hữu cơ vi sinh
Liều lượng 250g NPK  15-15-15+B&ZN (TE) (phân Việt Nhật) + 3-4Kg phân gàDưỡng quả
505/09/2019– MKP, 10 60 10 của Cty Bio Japan1kg MKP + 1 Kg 10-60-10 pha cho 300 lít nướcKích thích, phân bố mầm hoa
520/09/2019– MKP, 10 60 10 của Cty Bio Japan1kg MKP + 1 Kg 10 60 10 pha cho 300 lít nướcKích thích, phân bố mầm hoa
530/09/2019– NPK 13-13-13+TE (Phân Việt Nhật)
– Phân hữu cơ vi sinh
250g NPK 13-13-13 TE + 3-4kg phân gàDưỡng quả
520-22/11– Cadilac 80 WPPha 1 thìa canh với một lít nước phun đều vào các quảPhòng nấm cho quả
514/11/2019– NPK 13-13-13 TE (phân Việt Nhật),
– Phân hữu cơ (phân gà)
250g NPK 13-13-13 TE (Phân Việt Nhật) + 3-4kg phân gà tùy gốcDưỡng quả
518-27/12– NPK 13-13-13 TE (phân Việt Nhật),
– Phân hữu cơ vi sinh
Liều lượng 1kg NPK 13-13-13 TE (phân Việt Nhật) + 3kg phân gàDưỡng quả
1,207/10/2019– MKP, 10 60 10 của Cty Bio Japan1kg MKP + 1 Kg 10-60-10 pha cho 300 lít nướcKích thích, phân bố mầm hoa
1,224/10/2019MKP, 10 60 10 của Cty Bio Japan1kg MKP + 1 Kg 10 60 10 pha cho 300 lít nướcKích thích, phân bố mầm hoa
1,203/11/2019– NPK 13-13-13+TE
– Phân hữu cơ vi sinh
250g NPK 13-13-13 TE + 1Kg Hữu cơ vi sinh/gốc (thay = 3-4kg phân gà)Dưỡng quả
1,220-22/11Cadilac 80 WPPha 1 thìa canh với một lít nước phun đều vào các quảPhòng nấm cho quả
1,220/12/2019– NPK 13-13-13+TE (Phân Việt Nhật)
– Phân hữu cơ vi sinh
Liều lượng 1kg NPK 16-16-16 + 3Kg Hữu cơ vi sinh/gốcDưỡng quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *